Jobrotation

Jobrotation

Når en privat eller offentlig arbejdsgiver sender en medarbejder på (efter)uddannelse og ansætter en ledig som vikar, er der tale om jobrotation.

På arbejdsmarkedsstyrelsens (STAR) hjemmeside kan du læse mere om jobrotation

Om Jobrotation til din arbejdsgiver:

   • 1 medarbejder går på uddannelse og modtager sædvanlig løn
   • 1 jobrotationsvikar ansættes på overenskomstmæssige vilkår
   • Private og Offentlige arbejdsgivere modtager 188,73 kr. pr. timer (2018-niveau)
   • Faktaark Jobrotation 2018

Hvorfor Jobrotation

   • Som arbejdsgiver får du dine medarbejdere uddannet uden væsentlige omkostninger, samtidig får du et bedre rekrutteringsgrundlag
   • De ansatte bliver efteruddannet og øger deres kvalifikationer
   • De ledige får en tilknytning til en arbejdsplads og øger deres muligheder på arbejdsmarkedet

Vejledning i forbindelse med ansøgning
Jobcenter Viborg hjælper med at finde vikarer og eventuelt uddanne dem, inden de starter i din virksomhed. Desuden tilbyder vi at koordinere mellem de involverede parter fra start til slut.
Jobrotation sikrer, at virksomheden ikke kommer bagud med arbejdet eller mister kompetente ressourcer, når medarbejdere skal efteruddannes.

Uddannelsesrådgivning
Det er dig som arbejdsgiveren der bestemmer, hvilken offentlig eller privat udbudt uddannelse der skal indgå i jobrotationen. Jobcenter Viborg informerer i samarbejde med erhvervsskolerne virksomhederne om relevante kursus- og uddannelsesmuligheder.

Jobrotationsvikaren skal have minimum 6. mdr. ledighed for at kunne blive ansat, som vikar i en jobrotation. Forud for ansættelsen er der særlige muligheder for introduktion og opkvalificering af vikaren.

Kom i gang
Du skal som arbejdsgiver benytte vores digitale løsning, og det kræver at du har en digital signatur /nemID Erhverv. Det er en on-line løsning via denne hjemmeside SKS Applikation

Kontaktpersoner:
Arbejdsmarkedsstaben:
Lone Bjerge tlf.nr. 87 87 43 02 / Karen H. Toft 87 87 43 10
Jobcenter Viborg: Joan Daugbjerg Bjerrekær, 87 87 49 10

 

 

Sidst opdateret: 02.02.2018