Voksenlærlinge ordning

Ansæt- eller bliv ansat som voksenlærling – så er du med til at sikre, at der er den nødvendige faglærte arbejdskraft fremover.

Elever over 25 år og med erhvervserfaring
Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser til ledige og ikke faglærte ansatte over 25 år og få tilskud til lønnen. Brug ordningen og få en voksen medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed
Virksomheden kan få 40 kr. pr. time i tilskud til lønnen i hele uddannelsesperioden - og til alle erhvervsuddannelser, når voksenlærlingen er ufaglært eller har en forældet uddannelse (ikke brugt i fem år) og har været ledig i minimum to måneder. Hvis den ledige har en faglært uddannelse i forvejen, forudsætter tilskuddet 6 måneders forudgående ledighed.

Hvis virksomheden ansætter ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed, gives der 30 kr. pr. time op til to år fra uddannelses påbegyndelse. Uddannelsen skal samtidig stå på den regionale voksenlærlingeliste.

Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse
Virksomheden kan også få tilskud til at ansætte en ufaglært medarbejder som voksenlærling. Tilskuddet er på 30 kr. i timen, og virksomheden kan få tilskud i op til to år fra uddannelsens påbegyndelse. tilskuddet er samtidig betinget af, at der er gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Det vil sige, at uddannelsen står på den regionale voksenlærlingeliste.

Download faktaark om voksenlærlingeordningen

Sidst opdateret: 13.04.2019