Klar til uddannelse - svært ved at læse?

FVU er tilrettelagt efter dine individuelle forudsætninger og behov.

  • Ved optagelsen tilbyder skolen dig en samtale og en test for at finde det trin, som passer bedst til dig.
  • Du får undervisning på netop det eller de trin, som du har brug for.
  • Undervisningen tilrettelægges i samarbejde mellem læreren, dig og dine medkursister, så emner og materialer vælges ud fra jeres erfaringer og interesser.
FVU-trinene:

Trin 1 er for dig, der stadig synes, at det er meget svært at læse og forstå det, som du læser – f.eks. korte meddelelser på en opslagstavle. Du synes også, at det er meget svært at skrive f. eks. små beskeder, så andre kan forstå dem. Måske mener du, at du slet ikke kan skrive.
På trin 1 arbejder du med staveregler og den basale grammatik.


Trin 2 er for dig, der kan læse og forstå meget af det, som du læser. Alligevel synes du tit, at det er svært, og du er også tit usikker på, om du helt forstår det, som du læser. Du kan godt skrive f. eks små beskeder eller korte breve. Men du skriver helst korte sætninger og er sikker på, at der er mange fejl. Du synes sommetider, at det er meget svært at fortælle og udtrykke det, som du gerne vil, når du skriver.
På trin 2 arbejdes der med ordenes endelser, og der læses og skrives små tekster.


Trin 3 er for dig, der kan læse og forstå det meste af det, du læser - i hvert fald i fritiden. Men når du skal læse noget i forbindelse med dit job eller din efteruddannelse, synes du tit, at det er vanskeligt at få helt fat i meningen. Du føler måske også, at du læser lidt langsomt. - Du skriver af og til beskeder, mindre breve eller lignende. Du ved også, at der er forskel på den måde, som forskellige slags tekster skal skrives på, som f. eks. en besked, et brev til nogen, man kender godt, et formelt brev til nogen, man måske ikke kender, et læserbrev til avisen, en beretning om sommerfesten til personalebladet og så videre, men du ved ikke rigtigt, hvordan man gør det. Du synes, at du skriver næsten alt på den samme måde.
På trin 3 læser og skriver du forskellige typer af tekster.


Trin 4 er for dig, der læser og staver godt på dansk, men som er usikker over for de nye og større krav til læsning af fagtekster og fagbøger, som dit job, uddannelse eller studie indebærer, og bl.a. mangler du ”redskaber” til at kontrollere udbyttet af din læsning. Du har muligvis også en del vanskeligheder med betydningen og stavemåden af de udenlandske ord, der indgår i det danske hverdagssprog, eller i brugen af fagspecifikke ord, der er relevante for dit fagområde. Du har ikke problemer med at skrive breve og andre mindre tekster, men du mangler færdigheder i at udforme faglige tekster og projektopgaver, ligesom du mangler erfaring i at udforme tekster med varieret syntaks og nuanceret sprogbrug.
På trin 4 læser og skriver du fagtekster og arbejder med studieteknik.
Undervisningen på hvert trin omfatter minimum 40 og maximum 80 lektioner à 45 minutter – fordelt over minimum 7 uger.

Efter hvert trin kan du gå til en prøve. Prøven er gratis. Men du bestemmer selv, om du vil gå til prøven.


Du kan få et bevis for at have deltaget i undervisningen, hvis du har fulgt mindst 85 % af undervisningen på et trin.

Undervisningen varetages af disse lærere, som alle er lærere i dansk som andetsprog og desuden er uddannet som lærere i Forberedende Voksen Undervisning.


Undervisningen foregår normalt på Sprogcenter Viborg, Vævervej 10, 8800 Viborg, men undervisningen kan også foregå uden for skolen - på en virksomhed eller en institution, hvis den ønskes forlagt dertil, f. eks. som supplement til den generelle kompetenceudvikling i virksomheden eller institutionen.Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig, skal du henvende dig til sprogcenteret.

Nye hold oprettes løbende efter behov.

Sidst opdateret: 18.12.2013