Dagpenge

Økonomisk støtte til uddannelse – til dig på dagpenge

Hvem
Hvis du er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettiget, har du mulighed for at deltage i undervisning og
modtage en ydelse svarende til din dagpengesats.
Er du under 30 år, kan du dog, som hovedregel, ikke modtage ydelsen, hvis du deltager i SU-berettigede uddannelser.

Hvornår
Uddannelse på dagpenge:
Du kan modtage dagpenge samtidig med, du deltager i undervisning på 8., 9. og 10. klassetrin samt i ordblindeundervisning. Du kan også deltage i dansk sprogundervisning eller tage HF-fag - dog højest 19 timer pr. uge.

Selvvalgt uddannelse på uddannelsesydelse:
Hvis du er under 30 år eller over 60 år, kan du deltage i uddannelse i op til 6 uger inden for de første 6 måneder af din dagpengeperiode.
Hvis du er mellem 30 år og 60 år, kan du deltage i uddannelse i op til 6 uger inden for de første 9 måneder af din dagpengeperiode.
Selvvalgt uddannelse betyder, at Jobcentret ikke skal spørges, men at du selv beslutter, hvad du vil deltage i.

Tilbud om uddannelse via en Jobplan:
Hvis du er under 30 år eller over 60 år, kan du få tilbud om at deltage i uddannelse i op til 6 uger inden for de første 6 mdr. af din dagpengeperiode.
Hvis du er mellem 30 år og 60 år, kan du få tilbud om uddannelse op til 6 uger inden for de første 9 måneder af din dagpengeperiode.
Disse 6 uger med uddannelse kan evt. lægges i forlængelse af dine 6 ugers selvvalgt uddannelse.
Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har en forældet uddannelse, kan du få
bevilget en længere periode med uddannelse end de 6 uger.
Efter 6/9 måneders ledighed kan du også få tilbudt uddannelse inden for den resterende del af din dag-
pengeperiode som en del af en jobplan.

Hvordan
Uddannelse på   dagpenge og selvvalgt uddannelse:
Du skal aftale med din A-kasse, at du deltager i uddannelse på dagpenge eller selvvalgt uddannelse. Når du
bliver optaget på en uddannelse, vil du via skolen få et skema, som du skal udfylde og aflevere i A-kassen.
 
Uddannelse via en jobplan:
Du kan aftale med Jobcentret, at du deltager i uddannelse som en del af din jobplan. Ud fra dine mål for
beskæftigelse samt behovet på arbejdsmarkedet aftaler I, hvordan dine muligheder for job kan forbedres – herunder deltagelse i uddannelse.

Du skal stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet samtidig med, du deltager i undervisningen, hvis undervis-
ningsperioden ligger uden for den periode, hvor du har pligt til at deltage i tilbud i forbindelse med din jobplan.

Til hvilke uddannelser
Selvvalgt uddannelse på uddannelsesydelse:
Se uddannelser, der er beskrevet på fakta-arkene om SVU og VEU. De samme uddannelser kan indgå i selv-
valgt uddannelse på uddannelsesydelse.

Tilbud om uddannelse via en Jobplan:
Du vil kunne indgå aftale om økonomisk støtte til uddannelser inden for områder, hvor man forventer behov
for arbejdskraft nu og på længere sigt. Disse områder kan du se via arbejdsmarkedsbalancen, flaskehalslisten eller aktivitetslisten på www.brmidtjylland.dk.

 
Hvor meget
Selvvalgt uddannelse på uddannelsesydelse:
Uddannelsesydelsen svarer til max. dagpengesats for heltids-/deltidsforsikring. Ydelsen bliver udbetalt af
A-kassen.

Uddannelse på dagpenge og uddannelse via jobplan:
Du kan få din individuelle dagpengesats.

Hvor længe
Selvvalgt uddannelse på uddannelsesydelse:
Varighed max. 6 uger.

Tilbud om uddannelse via en Jobplan:
Du kan normalt få 6 uger inden for første ledighedsperiode (de første 6/9 mdr. af dagpengeperioden).
Længden af den økonomiske støtte vil fremgå af din jobplan. Der kan ikke gives økonomisk støtte udover
den periode, hvor du er dagpengeberettiget.

Hvor får jeg mere at vide
Kontakt Jobcenter Viborg på post@jobcenterviborg.dk
eller tlf. 87 87 44 44.

Sidst opdateret: 30.05.2013