Kontanthjælp

Hvis du modtager kontanthjælp, kan du deltage i undervisning, hvis du har en aftale med din sagsbehandler i forbindelse med din jobplan.

Hvem
Er du under 30 år, kan du, som hovedregel, ikke modtage kontanthjælp, hvis du deltager i SU-berettigede
uddannelser.

Hvornår
Hvis du er mellem 30 år og 60 år, kan Jobcentret kun tilbyde dig uddannelse i op til 6 uger inden for de første 9 måneder af din periode på kontanthjælp. Denne begrænsning gælder ikke hvis du er under 30 år.
Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis du har en forældet uddannelse,
kan du efter aftale evt. blive bevilget mere end 6 ugers uddannelse.

Efter de 9 måneder kan du også få tilbudt uddannelse efter aftale som led i en jobplan.

Hvordan
Du kan aftale med Jobcentret, at din jobplan skal indeholde deltagelse i uddannelse. Jobplanen beskriver,
hvordan dine muligheder for job kan forbedres.

Planen tager udgangspunkt i dine mål for beskæftigelse samt behovet på arbejdsmarkedet og kan omfatte
deltagelse i uddannelse eller andre aktiviteter, der kan hjælpe dig til et job.

Til hvilke uddannelser
Du vil kunne indgå aftale om at modtage kontanthjælp under deltagelse i uddannelser inden for områder,
hvor man forventer et behov for arbejdskraft nu og på længere sigt.

Du kan se disse områder på www.brmidtjylland.dk under arbejdsmarkedsbalancen og ”Katalog over jobret-
tede uddannelser”.

Hvor meget
Størrelsen af din kontanthjælp bliver fastsat på baggrund af dine personlige og økonomiske forhold.
Udgangspunktet er dog, at du skal gennemføre uddannelsen på SU eller elevløn, når uddannelsen giver
mulighed for det.
 
Hvor længe
Varigheden af den økonomiske støtte er individuel og vil fremgå af din jobplan.

Hvor får jeg mere at vide
Kontakt Jobcenter Viborg, post@jobcenterviborg.dk
eller tlf. 87 87 44 44.

Sidst opdateret: 30.05.2013