Løn under uddannelse

Alle personer med 9 års skolegang kan påbegynde en erhvervsuddannelse. Er du fyldt 25 år, er det desuden muligt at komme i voksenlære - dog ikke inden for alle fag.

Hvordan og hvor længe
Efter grundforløbet skal der inden for de fleste erhvervsuddannelser indgås en uddannelsesaftale med
en arbejdsgiver, som så udbetaler løn under resten af uddannelsen. Der gives også løn under de efterføl-
gende skoleforløb.

En erhvervsuddannelse kan også indledes med, at der indgås en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver fra
starten af uddannelsen. I det tilfælde udbetales der løn under hele uddannelsesforløbet.

Hvor meget
Lønnen er altid som minimum den overenskomstmæssige løn for det valgte fag.
For elever under 25 år er startlønnen vekslende fra ca. 7100 kr. til ca. 9200 kr. pr. måned.
Lønnen som voksenlærling skal som minimum følge den indgåede overenskomst for faget og er typisk mellem 16.000 kr. og 17.000 kr. om måneden.

Der gives også befordringsgodtgørelse under uddannelsen.

For arbejdsgivere, der ansætter voksenlærlinge er der mulighed for at få et tilskud på 30 kr. i timen i 2 år, hvis uddannelsen er på positivlisten, som udarbejdes af beskæftigelsesregionen. Se ”Værtøjskassen” - ”Positivlisten” på www. brmidtjylland.dk

Hvor får jeg mere at vide
Kontakt Jobcenter Viborg på post@jobcenterviborg.dk
eller tlf. 87 87 44 44.

Sidst opdateret: 21.10.2013