SVU - almen

Du kan få voksenuddannelsesstøtte, hvis du som voksen ønsker at uddanne dig i arbejdstiden på folkeskole- eller gymnasieniveau (HF).

Hvornår
For at få SVU skal du være:
•  i arbejde – med mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads
•  dansk statsborger (eller ligestillet med)
•  over 25 år
•  kortuddannet

Du er kortuddannet:
•  hvis du ikke har uddannelse udover folkeskolen.
•  hvis du har 7- 8 års skolegang + en erhvervsrettet uddannelse.
•  hvis du har 9 -10 års skolegang + højst en 2-årig erhvervsrettet uddannelse – eller forældet uddan-
nelse.

Bemærk! Faglærte og unge mellem 20 og 25 år kan dog få SVU til forberedende voksenuddannelse og
ordblindeundervisning.

Hvordan
Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til at deltage i undervisning.
Bemærk! der er særlige regler, hvis du er fritstillet eller på arbejdsfordeling.

Til hvilke uddannelser:
•  Forberedende voksenuddannelse (FVU)
•  Ordblindeundervisning
•  Almen voksenuddannelse
•  Gymnasial uddannelse (HF)
•  Specialundervisning for voksne.

Undervisningen kan både være tilrettelagt på fuld tid og deltid. Ved deltid skal den ugentlige undervisningstid og nedsættelse af arbejdstid være mindst 6 timer – bortset fra FVU og ordblindeundervisning, hvor det ugentlige timetal kan være 3 timer.

Hvor meget
SVU svarer til 80% af maksimale dagpengesats (2011: 3064 kr. pr. uge). Støtten nedsættes forholdsvis ved
deltidsundervisning – 6 ugentlige timer = 6/37 del af den maksimale sats.
Der kan også gives støtte til den deltagerbetaling uddannelstedet eventuelt opkræver.

Hvor længe
Der kan gives SVU til almen voksenuddannelse og gymnasiale uddannelser i op til 40 uger - dog kun 18
uger, hvis det er til forberedende voksenuddannelse.

Hvor får jeg mere at vide
Du kan få flere oplysninger på VUC eller i din A-kasse.

Sidst opdateret: 30.05.2013