VEU

Du kan få VEU til uddannelse, hvis du har en uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse eller derunder. Hvis du har en højere uddannelse og ikke har brugt den i 5 år, kan du også få VEU-godtgørelse.

Hvornår
Du kan få VEU-godtgørelse, når:
•  du tilhører målgruppen for VEU-godtgørelse.
•  du er i arbejde eller selvstændig erhvervsdrivende.
•  du har tab af indtægt i forbindelse med, du deltager i uddannelse.

Hvordan
Deltageren udfylder i forbindelse med deltagelse i uddannelsen et ansøgningsskema. Der findes et ansøgningsskema for deltagere, der er medlem af en A-kasse, og et ansøgningsskema for deltagere, der ikke er medlem af en A-kasse.

Hvis du er beskæftiget, skal din arbejdergiver udfylde en del af VEU-ansøgningen. Du skal sende ansøgningen til din A-kasse.

Er du ikke medlem af en A-kasse, skal du sende ansøgningsskemaet til uddannelsesstedet. Ansøgningsskamaet skal være modtaget senest 4 uger efter sidste kursusdag.

Bemærk! - der er særlige regler, hvis du er fritstillet eller på arbejdsfordeling.

Til hvilke uddannelser
VEU-godtgørelse gives til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser og grunduddannelser for voksne. Se i øvrigt www.veug.dk

Hvor meget
For fuldtidsbeskæftigede/-ledige svarer VEU-godtgørelse til 80% af max. dagpengesats. I 2011 udgør den 3064 kr. pr. 37 timer. For deltidsbeskæftigede/-ledige nedsættes den ugentlige VEU-godtgørelse forholdsvis.
For beskæftigede udbetales VEU-godtgørelsen til arbejdsgiveren, hvis der udbetales løn under uddannelse. Refusionen kan aldrig blive højere end lønudgiften i uddannelsesperioden.

Hvor længe
Der er ikke nogen begrænsning i tid for beskæftigede.

Hvor får jeg mere at vide
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få VEU-godtgørelse til en uddannelse, skal du henvende dig i din A-kasse eller på det uddannelsessted, som udbyder uddannelsen. Ansøgningsskemaet udleveres af uddannelsesinstitutionerne eller du kan søge digitalt via www.efteruddannelse.dk

Sidst opdateret: 22.10.2013