Åben uddannelse

Åben uddannelse er en lang række tilbud om uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. Du betaler for næsten al åben uddannelse.

Undervisningen kan foregå både i dagtimerne, efter arbejdstid eller som fjernundervisning.

Hvad er åben uddannelse?

Åben uddannelse adskiller sig på flere måder fra de ordinære uddannelser m.h.t. formål, indhold og længde. De har som formål at udvikle voksnes jobkompetence i samspil med erfaringer fra arbejdslivet. De er ofte kortere, da de bygger på de studerendes erhvervserfaringer.

Undervisningen foregår enten i dagtimerne, uden for normal arbejdstid eller som fjernundervisning - på heltid eller deltid.

Der kan også udbydes "supplerende uddannelsesaktiviteter" på videregående niveau med henblik på at opfylde adgangskrav på de uddannelser, der er med i videreuddannelsessystemet for voksne.

Universiteternes tilbud om deltidsuddannelser sker efter § 5 iUniversitetsloven.

Økonomi

Afhængigt af hvilken type uddannelse, du deltager i, kan du enten søge SVU eller VEU-godtgørelse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig eller som kontanthjælpsmodtager.

Læs mere om åben uddannelser mv på Uddannelses Guiden

Sidst opdateret: 25.06.2013