Diplom uddannelse

Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

Nogle af uddannelserne har en ret snæver målgruppe, fx pædagoger, sundhedspersonale og lærere, mens andre henvender sig bredt til flere grupper. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder. Uddannelsernes opbygning varierer, men består typisk af et antal moduler samt et afgangsprojekt.

Uddannelserne dækker typisk over disse fagområder:

Medie- og kommunikationsfaglige område

Pædagogiske fagområde

Ledelsesfaglige område

Sundhedsfaglige område

It og teknisk faglige område

Samfundsfaglige, økonomiske og merkantile område

Diplomuddannelse som fleksibelt forløb

 

Læs mere om Diplom uddannelserne på Uddannelses Guiden

Sidst opdateret: 02.10.2014