Få papir på det du kan

- vurdering af dine realkompetencer.

Hvem

Hvis du gerne vil i gang med en voksen- og/eller efteruddannelse, kan du få vurderet, hvad du allerede kan. Det kaldes en kompetencevurdering. Der er ingen grund til at lære det samme to gange.
Vurdering af dine kompetencer danner grundlag for tilrettelæggelsen af dit uddannelsesforløb. Du kan afkorte uddannelsestiden i de tilfælde, hvor du allerede har nogle af de kompetencer, uddannelsen arbejder frem i mod.

Hvordan
Dine realkompetencer er alt det, du ved og kan - både det du har lært i skolen, på dit arbejde og i fritiden. Noget af det har du papir på, men måske ikke alt.
Det er for eksempel også en del af dine realkompetencer, hvis du er træner i en sportsklub, kasserer i en forening, går på aftenskole eller har boet i udlandet.
Du kan få vurderet dine realkompetencer på den uddannelsesinstitution, hvor du vil tage en voksen- og/eller efteruddannelse. Du vil blive tilbudt en indledende samtale med en studievejleder.
Det er dig selv, der skal dokumentere det, du kan. Et godt redskab til dette er ”Min kompetencemappe”, som du kan finde på: minkompetencemappe.dk

Til hvilke uddannelser:
Du har ret til at få vurderet dine realkompetencer, før du begynder på en voksen- og/eller efteruddannelse. Det gælder for:
• Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)
• Grunduddannelserne for voksne (GVU)
• Voksenerhvervsuddannelserne (VEUD)
• Almene voksenuddannelser (AVU og HF)
• Videregående voksenuddannelser (VVU)
• Diplomuddannelserne

En vurdering af realkompetencer op til faglært niveau er gratis at få gennemført.

Hvor får jeg mere at vide
VEU-Center MidtØst:
Klaus Bendixen tlf: 87 25 87 00 eller mail: klbe@mercantec.dk

VEU-Center MidtØst kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken uddannelsesinstitution, du skal kontakte

Sidst opdateret: 18.05.2013