Planning to study in Viborg

Som udlænding har man mulighed for at få opholdstilladelse for at studere i Danmark.

Studier i Danmark

En udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse for at studere i Danmark.

Man kan ansøge om opholdstilladelse som:

Nordiske statsborgere er fritaget for opholdstilladelse og kan frit indrejse, studere og arbejde i Danmark. EU/EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere, som ønsker at opholde sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, kan være omfattet af særlige regler.

Læs mere om statsborgere fra EU og Norden

Reglerne er komplicerede og ændres ofte, så vi anbefaler, at du ser
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/studier
for korrekt information eller spørger din uddannelsesvejleder

Sidst opdateret: 03.07.2013